Prawa pasażera: opóźnienia i odwołania

Opóźnienie to chyba największa irytacja podczas podróży. Awarie, złe planowanie czy korki – jest wiele powodów, dla których odlot lub start może się opóźnić. Nie musisz jednak znosić wydłużonego czasu podróży autobusem, pociągiem czy samolotem. Bo jeśli znasz swoje prawa pasażera, możesz domagać się odpowiedniego odszkodowania.

Opóźnienie zegara

Co się stanie, jeśli autobus, pociąg lub samolot będzie opóźniony lub odwołany?

Opóźnienia to jedna z najczęstszych przykrości podczas podróży, ponieważ korków, trudnych warunków pogodowych czy innych przeszkód często nie da się przewidzieć. Dla wszystkich trzech rozpatrywanych środków transportu istnieją jasno określone prawa, które mają zastosowanie w przypadku opóźnień. Należy jednak pamiętać, że nie wszystkie opóźnienia są takie same: podczas gdy w przypadku podróży koleją i samolotem obowiązuje opóźnienie w miejscu docelowym, w przypadku autobusu dalekobieżnego decydujące znaczenie ma jedynie opóźnienie wyjazdu. Jeszcze bardziej irytujące od opóźnienia jest całkowite odwołanie planowanej podróży. W tym przypadku również przysługuje Ci odszkodowanie za wszystkie trzy środki transportu. W większości przypadków można również domagać się prawa do alternatywnego transportu. Poniżej znajduje się przegląd praw przysługujących Ci podczas długodystansowych podróży autobusowych, kolejowych i lotniczych.

bus
Zug Logo

Opóźnienie i odwołanie w przypadku podróży autobusem dalekobieżnym

Bus

Jeśli podróżujesz autobusem, w dużej części Europy możesz usiąść wygodnie i zrelaksować się, ponieważ rozporządzenie UE nr 181/2011 obowiązuje prawie wszędzie i precyzyjnie reguluje prawa pasażerów, zwłaszcza jeśli chodzi o opóźnienia. Należy jednak wiedzieć, że rozporządzenie dotyczy tylko dalekobieżnych podróży autobusowych o długości co najmniej 250 kilometrów. Za opóźnienie uważa się również tylko to, że autobus nie odjeżdża z przystanku o wyznaczonej godzinie. Jeśli jesteś już w autobusie i przyjeżdżasz z opóźnieniem do miejsca docelowego, nie masz prawa do odszkodowania.

OpóźnienieOdszkodowanie prawne
> 90 minutDarmowe przekąski i napoje
> 120 minutTransport zastępczy lub pełny zwrot ceny biletu
AnulowanieJeśli nie ma odpowiedniej opcji podróży, firma musi zapłacić za dwa noclegi w hotelu w wysokości maksymalnie 80 euro każdy.

Uwaga: Europejskie prawa pasażerów nie obowiązują wszędzie w UE. Państwa członkowskie mają możliwość zwolnienia z rozporządzenia UE nr 181/2011 na okres czterech lat z możliwością jednorazowego przedłużenia na kolejne cztery lata. Z prawa tego skorzystała np. Wielka Brytania. Jeśli więc Twój autobus z Londynu do Manchesteru jest opóźniony, nie masz prawa do odszkodowania.

Uwaga: Jeżeli operator autobusu dalekobieżnego nie zapewni wymaganego prawem rodzaju rekompensaty, pasażer ma prawo do dodatkowych 50 procent ceny biletu jako rekompensaty.

Opóźnienia i odwołania w przypadku podróży pociągiem

Opóźnienie w ruchu kolejowym

Podczas gdy opóźnienia w autobusach dalekobieżnych odnoszą się tylko do czasu odjazdu, pasażerowie kolei mogą oczekiwać również odszkodowania za opóźniony przyjazd do miejsca przeznaczenia. Prawa pasażera dla klientów kolei można znaleźć w europejskim rozporządzeniu nr 1371/2007. Dotyczą one każdej spółki kolejowej i każdego rodzaju pociągu, ale nie transportu miejskiego.

OpóźnienieOdszkodowanie prawne
> 60 minut25% zapłaconej taryfy lub pełny zwrot kosztów, jeśli podróż nie dojdzie do skutku
> 120 minut50% zapłaconej taryfy lub pełny zwrot kosztów, jeśli podróż nie dojdzie do skutku

Hinweis: Zeitkarten werden pauschal vergütet, allerdings werden Entschädigungen unter 4 Euro nicht ausgezahlt. Es lohnt sich bei Jahresabos oder Ähnlichem also, alle Ansprüche nach Ablauf des Tickets gesammelt geltend zu machen.

Uwaga: Bilety sezonowe są zwracane według zryczałtowanej stawki, ale odszkodowanie poniżej 16 złotych nie jest wypłacane. Warto więc, w przypadku rocznych biletów okresowych lub podobnych, zbiorczo dochodzić wszelkich roszczeń po upływie ważności biletu.

Opóźnienie i odwołanie w przypadku podróży samolotem

Opóźnienie lotu

Od 2004 roku obowiązuje unijne rozporządzenie 261/2004/WE, które dba o prawa pasażerów lotniczych. Prawa te mają zastosowanie do lotów wewnątrz UE oraz do lotów obsługiwanych przez linie lotnicze mające siedzibę w UE (w tym w Islandii, Norwegii i Szwajcarii) i których portem docelowym jest lotnisko w UE. Nie mają one jednak zastosowania do lotów z krajów trzecich do UE, jeśli linia lotnicza ma siedzibę poza UE.

Opóźnienia w ruchu lotniczym uważa się za:

  • > 2 godziny przy odległości lotu mniejszej lub równej 1500 km
  • > 3 godziny w przypadku dalszej podróży na terytorium UE lub mniejszej lub równej 3500 km
  • > 4 godziny w przypadku tras poza UE dłuższych niż 3500 km

Podobnie jak w przypadku kolei, w przypadku praw pasażerów lotniczych decydującym czynnikiem jest opóźnienie w miejscu przeznaczenia.

OpóźnienieOdszkodowanie prawne
Opóźnienie (patrz wyżej)→ 250 euro za odległość lotu mniejszą niż 1500 km
→ 400 euro za dalszą odległość w UE lub mniejszą lub równą 3500 km
→ 600 euro w przypadku lotów na odległość ponad 3500 km (nie w przypadku, gdy wylot i przylot ma miejsce w UE; zastosowanie ma punkt 2: > 1500 km w UE = 400 euro)
Odmowa przyjęcia na pokład lub odwołanie→ zwrot ceny biletu
→ najwcześniejszy możliwy bezpłatny lot powrotny do miejsca wyjazdu
→ jak najszybszy transport do miejsca przeznaczenia
→ transport do miejsca przeznaczenia w wybranym terminie (jeśli są dostępne miejsca)

Plus odszkodowanie:
→ 250 euro za odległość lotu mniejszą lub równą 1500 km
→ 400 euro za dalszą odległość w UE lub mniejszą lub równą 3500 km
→ 600 euro w przypadku lotów na odległość ponad 3500 km (nie w przypadku, gdy wylot i przylot ma miejsce w UE; zastosowanie ma punkt 2: > 1500 km w UE = 400 euro)

Uwaga: Niestety, w przypadku „nadzwyczajnych okoliczności” nie przysługuje Ci odszkodowanie. Obejmują one na przykład odwołania i opóźnienia lotów spowodowane strajkami, zagrożeniami dla bezpieczeństwa lub ekstremalnymi warunkami pogodowymi.